Merkur SMTP authentikáció

Levélküldés Merkur csomagjainkból SMTP protokollal

Az utóbbi időben a weboldalak sebezhetőségéit kihasználó, tömeges SPAM levél kiküldéssel járó illetéktelen hozzáférések megszaporodása miatt webhoszting kiszolgálóinkon közvetlenül a webszerveren futó SMTP-n (TCP socketen) keresztül a levelek csak authentikáció után kiküldhetőek.

Az authentikációs lépés kihagyása esetén a webhoszting kiszolgálón futó levelezőszerver el fogja utasítani az SMTP protokollal érkező levél átvételét. Az authentikáció során a Merkur szolgáltatáshoz kapott felhasználónév (pl. w1111) és jelszava lesznek használhatóak a hitelesítésre.

A sendmail-t meghívó módszereket az authentikáció kötelezettség nem érinti (például mail függvény, PHPMailer “$mail->isSendmail();” beállítással, stb.).

A tárhelyen történő levélküldés konfigurálásával párhuzamosan javasoljuk a domain DNS beállításai között az SPF rekord felvételét, illetve módosítását is, hozzávéve a csomag IP címét, a kiküldött levelek SPAM besorolásának és emiatti lehetséges elutasításának elkerülése végett.

Az SPF rekord a csomaghoz az alábbi szerint néz ki, ahol a “212.52.X.X” a csomag IP címe (ezt tartalmazza a kiértesítő levél). Meglévő SPF rekordot pedig az ” ip4:212.52.X.X” értékkel kell kibővíteni.

<levélküldődomain.hu>* TXT “v=spf1 ip4:212.52.X.X ~all” 3600

A DNS beállítások általunk biztosított névszerver szolgáltatás esetén a WebDNS oldalon kezelhetőek.

Példák az authentikáció beállítására egyes levélküldési megoldásokhoz:

1. PHPMailer SMTP

<?php
require 'PHPMailerAutoload.php';

$mail = new PHPMailer;

$mail->isSMTP();                  // SMTP-n keresztül történő küldés beállítása
$mail->Host = 'localhost';            // SMTP szervers megadása
$mail->SMTPAuth = true;            // SMTP authentikáció bekapcsolása
$mail->Username = 'w1111';         // SMTP felhasználónév
$mail->Password = 'jelszo';          // jelszava
$mail->smtpConnect([ 'ssl' => [ 'verify_peer_name' => false ] ]); 

$mail->From = 'felado@pelda.hu';
$mail->FromName = 'A feladó neve';
$mail->addAddress('cimzett@pelda.hu'); 
$mail->addReplyTo('valaszcim@pelda.hu');
$mail->SetFrom('felado@pelda.hu', 'Feladó Neve');

$mail->isHTML(true);                 // Email küldése HTML formátumban

$mail->Subject = 'Tárgy';
$mail->Body  = 'Email szovege HTML formatumban';
$mail->AltBody = 'Email szovege nem-HTML formatumban';

if(!$mail->send()) {
   echo 'Message could not be sent.';
     echo 'Mailer Error: ' . $mail->ErrorInfo;
     } else {
       echo 'Message has been sent';
     }

?> 

2. Joomla

A levélküldés módszerének (PHP mail / sendmail / SMTP / SMTP authentikációval) kiválasztására az admin felületen van lehetőség.

1. Lépjen be az admin felületre (http://domain.hu/administrator/)
2. Navigáljon el a “Site” > “Global configuration” menüpontba.
3. Válassza ki a “Server” fület, ahol a “Mail settings” boxban adja meg a következő paramétereket:

2.1 Joomla SMTP + Authentikáció

 • Mailer: SMTP
 • From email: felado.neve@domain.hu (a Feladó email címe, amellyel a leveleket akarja küldeni)
 • From Name: a Feladó neve
 • SMTP Authentication: YES
 • SMTP Security: titkosítás, lehet none és SSL is
 • SMTP Port: 25 vagy SSL titkosítás esetén 465
 • SMTP Username: a csomaghoz kapott felhasználónév (pl. w1111)
 • SMTP Password: a csomaghoz kapott felhasználó jelszava
 • SMTP Host: localhost
Joomla_smtp

2.2 Joomla PHP mail

 • Mailer: PHP mail
 • From email: felado.neve@domain.hu (a Feladó email címe, amellyel a leveleket akarja küldeni)
 • From Name: a Feladó neve
Joomla_php_mail

2.2 Joomla Sendmail

 • Mailer: PHP mail
 • From email: felado.neve@domain.hu (a Feladó email címe, amellyel a leveleket akarja küldeni)
 • From Name: a Feladó neve
 • Sendmail Path: /usr/bin/sendmail
Joomla_sendmail

3. Drupal

A Drupal CMS alapértelmezetten sendmail módszerrel küldi a leveleket, így ha külön az “SMTP Authentication Support” modul nem lett telepítve, teendő nincsen.

Az SMTP Authentication Support modul a következőképpen konfigurálandó:

 • SMTP server: localhost
 • SMTP Port: 25, vagy SSL titkosítás esetén 465, TLS titkosítás esetén 587
 • Use encrypted protocol: no / Use SSL / Use TLS
 • Username: a csomaghoz kapott felhasználónév (pl. w1111)
 • Password: a csomaghoz kapott felhasználó jelszava
 • E-mail from address: felado.neve@domain.hu (a Feladó email címe, amellyel a leveleket akarja küldeni)
 • E-mail from name: a Felado neve

Drupal_smtp

4. WordPress

A WordPress CMS alapértelmezetten mail() függvénnyel (sendmail módszer) küldi a leveleket, így ha külön plugin nem került telepítésre SMTP-n keresztül történő kiküldéshez, teendő nincsen.

Mivel a WordPress CMS-hez több ilyen plugin is létezik, így a beállítást az adott plugin konfigurációs felületének megfelelően kell elvégezni. Irányelvként itt is a következő opciók lesznek a megadandóak:

 • From email: felado.neve@domain.hu (a Feladó email címe, amellyel a leveleket akarja küldeni)
 • From Name: a Feladó neve
 • SMTP Authentication: YES
 • SMTP Security: titkosítás, lehet none, SSL és TLS is
 • SMTP Port: 25, vagy SSL titkosítás esetén 465 , TLS titkosítás esetén 587
 • SMTP Username: a csomaghoz kapott felhasználónév (pl. w12345)
 • SMTP Password: a csomaghoz kapott felhasználó jelszava
 • SMTP Host: localhost
A beállítások felvehetőek mind a Wizard, mind a “Show All Settings” menüpontok alatt.

WP Mail SMTP Plugin

FONTOS: a plugin által felrakott phpmailer-nek itt is át kell adni a korábban már említett “verify_peer” => false paramétert, ha SSL, vagy TLS titkosítással csatlakoznak.

Hasznos volt a bejegyzés?

Related Articles