EKT tárhelyszolgáltatót érintő módosítása

Az elektronikus kereskedelmi törvény tárhelyszolgáltatót érintő módosítása

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tárhely szolgáltatót érintő módosítása 2014.01.01-jével lépett hatályba. A jogszabály 4. §-a az alábbi kiegészítéssel bővült:

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás

4. § A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:

h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.
A fenti pontban meghatározott szolgáltató a törvény értelmező rendelkezése alapján a tárhelyszolgáltató.

2. § l) Közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely lc) az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás).
A 4. § szerint tehát a tárhelyet biztosító tárhelyszolgáltató adatait kell közzéteni az Ekt. törvény hatálya alá eső 4. §-ban szereplő szolgáltatónak.
Szerverhoszting szolgáltató, aki a szervert hosztolja ügyfelei részére, még nem minősül tárhelyszolgáltatónak is; sőt az sem feltétlenül igaz, hogy a szervert bérlő maga a tárhely szolgáltatója lesz. A fenti kérdés tekintetében teljesen indifferens, kinek a tulajdonában vagy birtokában van a szerver, saját vagy bérelt gépre fizet elő az ügyfél a szerverhoszting szolgáltatónál.
Mindezekre tekintettel a törvény által előírt adatokat mindig a tárhely szolgáltatójának szükséges feltüntetni az adott weboldalon Általános Szerződési Feltételeiben vagy az impresszumban.

Hasznos volt a bejegyzés?

Related Articles