Az INTEGRITY Kft. szervertermeinek fizikai biztonságáról

Általános információk a szerverteremmel kapcsolatban

• Az INTEGRITY Kft. (továbbiakban: INTEGRITY) szervertermei a Budapest XIII., Victor Hugo utca 18-22. alatti irodaház (továbbiakban: Irodaház) alagsorában találhatók.

• Az Irodaház éjjel-nappali portaszolgálattal működik és folyamatosan őrzött.

• Amennyiben előfizetőnek saját hosztolt eszköze vagy eszközei kerültek az INTEGRITY-nél co-location elhelyezésre, akkor az előfizető aláírásra jogosult személye írásban felhatalmazhat természetes személyeket arra, hogy meghatározott jogkörben ezen eszközökkel kapcsolatban eljárhassanak. A felhatalmazás jelenthet konzol vagy fizikai hozzáférést adott eszközhöz, eszközökhöz, mely magában foglalhatja a jogot az eszköz elszállítására is.

• Hang-, kép- vagy videofelvétel nem készíthető a szervertermekben, legfeljebb csak külön engedélykérés (mely kérelem tartalmazza, hogy miről és milyen célból készülne a felvétel), az engedély egyedi megadása és az INTEGRITY munkatársainak személyes felügyelete mellett.

• Az INTEGRITY nagy értékre szóló felelősségbiztosítással és saját eszközeire vagyon biztosítással rendelkezik.

Szervertermünkbe való belépéssel, ott tartózkodással kapcsolatos információk

• Az INTEGRITY szervertermei zártak, az INTEGRITY munkatársain kívül más személy csak az INTEGRITY valamely munkatársának vagy munkatársainak folytonos és személyes felügyelete mellett tartózkodhat, és csak akkor, ha ez indokolt és szükségszerű, és csak addig, ameddig ez ésszerű és szükséges az adott feladathoz.

• Az INTEGRITY szervertermeiben ügyfél részéről személy egyedül szerverteremben nem tartózkodhat, még átmenetileg vagy rövid ideig sem.

• Belépés lehetséges előre szervezett látogatás céljából munkaidőben, vagy technikai feladat végrehajtása esetén bármikor – ügyfelek részéről a Felek közti szolgáltatási szerződésnek megfelelően.

• A látogatók vagy munkavégzők száma korlátozott, az INTEGRITY munkatársai mellett ez tipikusan csak egy főt jelenthet, ha azonban szükséges adott feladathoz két fő, akkor meghatározott feltételekkel, az INTEGRITY diszkréciója alapján két fő is beléphet (kivételt jelenthetnek az INTEGRITY saját karbantartási munkái, melyek esetleg több személy közreműködését is igényelhetik).

• A hozzáférési jogosultság megadása és biztosítása a természetes személynek csak a számára jogosult eszközökhöz megengedett, a jogosultságot és a hozzáférést az INTEGRITY eljáró munkatársa vagy munkatársai személyesen ellenőrzik és felügyelik.

• Természetes személy személyazonosságát és jogosultságát manuálisan ellenőrzi az INTEGRITY személyzete.

Monitorozási és egyéb információk

• Az elhelyezett eszközöket az INTEGRITY monitorozza (külön megállapodás szerint), valamint biztonsági kamera felvétel is készül a termekben.

• Az INTEGRITY munkatársainak szervertermi ki- és beléptetése naplózott (mágneses beléptetőkártyák használata alapján).

• Mások hozzáféréséről a releváns adatok rögzítésre kerülnek (név, időpont, időtartam, mihez történt a hozzáférés stb.), előfizetők részéről történő technikai hozzáférésekről pedig írásos munkalap is készül.

• A fizikai biztonság monitorozása hőmérséklet, tűz és füst és más érzékelőkön keresztül történik, illetve ezek alapján alkalmaz az INTEGRITY riasztást, illetve beavatkozást. Szükség esetén a tűzoltás manuálisan történik, de automatikus oltó eszközök is működésbe lépnek bizonyos esetekben, de ilyen már csak tűz kitörését követően fordulhat elő, és az automatikus tűzvédelem az adott tűz által érintett területen vagy területeken aktiválódik, és ezen tűzoltás elsődleges célja a tűz tovaterjedésének megakadályozása, a cél a kár enyhítése, a szerverterem üzemeltethetőségének fenntartása vagy tűz utáni üzemének mielőbbi helyreállítása (egyes eszközök tűzben károsodhatnak).

• Az elhelyezett eszközök (hálózati forgalma és kapcsolata) is tipikusan monitorozott.

• Külön szerződés esetén az INTEGRITY az előfizetők részére katasztrófa helyszínt (disaster recovery site) biztosít, valamint szerver eszközparkot és készletet is fenntart más datacenterben és raktárban. Külön szerződés nélkül katasztrófa helyszínt, csere- és tartalék eszközöket, alkatrészeket, szolgáltatást, beleértve adatmentést az INTEGRITY nem biztosít.

Hasznos volt a bejegyzés?

Related Articles