Domain regisztrációs Gy.I.K.

Mi tegyek, ha az általam választott domain nem szabad, de tartalom nincs rajta?

A .hu domainek esetében a https://www.domain.hu/ címen elérhető keresőbe írja be domain nevet, majd a domain nyilvános adatait megtekintve lehetősége van felvenni a kapcsolatot a domain használójával, vagy a domain adminisztratív kapcsolattartójával, hogy megtudja, van-e eladási szándéka a névvel kapcsolatban.

Hol ellenőrizhetem, hogy a választott domain nem áll-e védjegyoltalom alatt?

A Magyarországon érvényes védjegyekre a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala adatbázisában, a https://www.sztnh.gov.hu/hu oldalon kereshet. Az EU Védjegy Hivatalának adatbázisa a http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic?transition=start&source=Log-in.html&language=en&application=CTMOnline címen érhető el.

Úgy gondolom, hogy egy domaint jogsértő módon használnak. Hova fordulhatok?

Ez elsősorban attól függ, milyen jogot sért a domain használata. A bejegyzett .hu domain nevekkel felmerülő jogviták rendezésére a Regisztrációs Döntnök eljárása szolgálhat, de Ön természetesen tehet rendőrségi feljelentést, indíthat polgári peres eljárást, de bizonyos esetekben a Hírközlési Felügyeletnek vagy a Gazdasági Versenyhivatalnak is célszerű lehet jelezni. Azt javasoljuk, hogy ilyen esetben feltétlenül kérjék ki domain ügyekben jártas szakjogász vagy jogi szaktanácsadó véleményét.

Miért szükséges személynevek regisztrálásához névhasználati igazolás, amennyiben nem a név viselője igényli a domaint?

A magánszemélyek névkizárólagossághoz fűződő jogát törvény garantálja, ezért a Nyilvántartó és a Regisztrátorok is ellenőrzik, hogy az igénylő jogosultan kéri-e a személynévvel egyező domaint, ha az nem a sajátja. A Regisztrációs Szabályzat 10.1.7.f pontja alapján ugyanis bizonyíthatóan rosszhiszeműen használ egy domaint valaki, ha a domain és a használó között nincsen bizonyítható kapcsolat.

Névhasználati igazolás szükséges ezért a teljes személynevekhez a .hu domainek esetében, becézett formában is, pl. kovacsjanos.hu, kovacsjani.hu. Az igazolás azonban bármelyik, a domainnel egyező nevet viselő személytől kérhető.

A hozzájárulás sablonja letölthető az integrity.hu oldal “Letöltés” menüpontjából, “Névhasználati igazolás minta” néven.

Igénylőváltást szeretnék, de a lemondó fél olyan cég, amely már felszámolás alatt áll. Mi szükséges ilyenkor az igényhez?

A szükséges dokumentumok közül (Milyen dokumentumok kellenek az igénylőváltáshoz?) a lemondó nyilatkozatot ebben az esetben kizárólag a kijelölt felszámoló biztos írhatja alá, amely mellé a felszámoló biztos aláírási címpéldányát kell csatolni, valamint egy olyan dokumentumot, amely igazolja, hogy a cégnek valóban ő a kijelölt felszámoló biztosa.

A cégem tulajdonában lévő domaint olyan cégnek szeretném átadni, amelynek szintén én vagyok az ügyvezetője. Ebben az esetben is kell az igénylőváltáshoz lemondó nyilatkozat?

Így van. Attól függetlenül, hogy az ügyvezető esetleg megegyezik két cégnél, két külön jogi személynek számítanak, ezért ugyanúgy le kell mondania az egyik szervezetnek a másik javára.

Kiskorú gyermekem nevét szeretném domain névként regisztrálni. Megtehetem-e, és mi szükséges hozzá?

Bármilyen általunk regisztrált végződéssel kérhető a gyermek nevével egyező domain név. A .hu regisztráció egyedül, amely szabályokhoz köti az igénylést, mert törvény védi a magánszemélyek névkizárólagossághoz fűződő jogát.

Kiskorú gyermek nevét .hu domainként kérheti a szülő, vagy a szülők meghatalmazásával más igénylő is. Ilyen esetben a szülőnek nyilatkoznia kell róla egy két tanú által is hitelesített dokumentumban, hogy a gyermeke nevét szeretné a saját nevére regisztrálni, vagy hozzájárul más igénylő részére, hogy az regisztráltathatja a saját nevére a domaint. Ilyenkor a megrendelőlap mellé ezt a nyilatkozatot, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát szükséges csatolni a megrendeléshez.

Hogyan tudhatom meg, hogy elindult-e az általam igényelt domain név regisztrációja?

Az igények elindításáról minden ügyfelünket értesítjük a költségviselőnél megadott e-mail címén.

Emellett minden domain névnek végződéstől függően van saját whois adatbázisa, amelyben a különböző regisztrációs szabályoknak megfelelően különböző mennyiségű információt tesznek közzé a névvel, az igénylőjével és a kapcsolattartóival kapcsolatban. Ilyen pl. a gtld-s nevekre a http://internic.net, a .eu-s nevekre a https://whois.eurid.eu/hu, és a .hu nevekre a http://www.domain.hu/domain/domainsearch/. Végződéstől függően, ezeken a linkeken is meg tudja tekinteni, milyen státuszban van egy-egy név, folyamatban van-e a regisztrációja, vagy bejegyezték-e már.

A külföldi nevek adatbázisában azonnal, a .hu-ban azonban a regisztrációs rendszerben történő rögzítést követően kb. 1 óra frissüléssel jelennek meg az aktuális adatok.

Mennyi idő alatt dolgozza fel az INTEGRITY Kft. a beérkező domain megrendeléseket?

A beérkező megrendelések feldolgozását 3 munkanappal vállaljuk. Ezalatt az idő alatt dől el, hogy a leadott megrendelést el lehet-e indítani, vagy pedig további hiánypótlásra van-e szükség. A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a leadott igényeket aznap, vagy legkésőbb másnap sikerül feldolgoznunk.

A megrendelés elindításáról, vagy az esetleges hiányról minden esetben a költségviselőnél megadott e-mail címen értesítjük ügyfeleinket. Amennyiben az online regisztrációs rendszerünket használják, a domain aktuális állapota ott is megtekinthető.

Meggyorsítható-e egy .hu domain bejegyzési ideje?

Az új igények jellemzően a beküldést követő 1 napon belül technikailag már használhatóvá, Bejegyzett feltételes használat státuszúvá válnak. Ekkor azonban még nem lesz a domain az igénylő részére delegált (bejegyzett). A használatba adással egyidejűleg ugyanis a domainek nyilvános meghirdetésre kerülnek 8 napig. A domain pedig az ezt követő napon lesz bejegyzett, ha ezalatt a 8 nap alatt nem emel kifogást senki sem a név bejegyzése ellen.

A módosításos igények, igénylő- és/vagy regisztrátorváltások a beküldést követően, amely során a továbbított dokumentumok alapján a Nyilvántartó ellenőrzi a módosítási kérés jogosságát, ha mindent rendben talál, elvégzi a módosítást. Ez 2 munkanap alatt zajlik le.

A 2 munkanapos átfutás jelentheti azt is, hogy a kérés teljesül pár óra alatt, de akár 48 óra is lehet. Ez attól függ, éppen mennyi igény vár elbírálásra a Nyilvántartónál. Mivel ez nem befolyásolható, így a bejegyzés ideje sem rövidíthető le egyéni kérésre. Erre sem az igénylőknek, sem a Regisztrátoroknak nincs lehetősége.

Hamarosan lejár az INTEGRITY-nél fenntartott szolgáltatásom. Milyen teendőm van, ha hosszabbítani szeretném?

Amennyiben a lejáratról kapott tőlünk értesítést e-mailben, elegendő arra válaszolni, hogy mely szolgáltatását, mennyi időre szeretné meghosszabbítani. Az árak részletesen fel vannak tüntetve a kiértesítő e-mailben, hogy mennyi időre mennyibe kerül az egyes szolgáltatások hosszabbítása. Ahol nincsen külön feltüntetve, ott nem kérhető több éves hosszabbítás. A válasz e-mailben jelezni tudja azt is, ha esetleg a korábbiakhoz képest változott a számlázási és/vagy számlaküldési címe.

Amennyiben még nem kapott értesítő e-mailt (amelyet a lejárat előtti hónapban küldünk el legalább 3 alkalommal a szolgáltatások költségviselőjének nálunk megadott e-mail címeire), ügyfélszolgálatunk elérhetőségein tud érdeklődni a szükséges teendőkről: http://ugyfelszolgalat.integrity.hu

Értesítést kaptam, hogy hamarosan lejár az INTEGRITY-nél fenntartott szolgáltatásom. Mi a teendőm?

Amennyiben sikerült eldönteni, hogy mely szolgáltatást, mennyi időre szeretné hosszabbítani, a legegyszerűbb, ha az e-mailre válaszol nekünk. Így egyúttal, amennyiben időközben bármilyen változás állt be pl. a költségviselő számlázási vagy számlaküldési címében, jelezni tudja. A pénzügyi osztályunk pedig a válasz e-mail alapján készíti el és küldi ki a hosszabbításról szóló számlát.

Nagyon fontos, hosszabbításról számlát kizárólag ügyfeleink kérésére küldünk, nem pedig automatikusan a lejárat előtt, ezért szükséges a mielőbbi visszajelzés, hogy gördülékenyen történhessen a szolgáltatások hosszabbítása.

Meddig van lehetőségem egy lejárt nevet meghosszabbítani?

Ez mindig az adott domainre vontakozó szabályzat előírásaitól függ.

A .hu domainek a lejáratkor 45 (naptári) napra felmondásba, majd 60 (naptári) napra ún. törlés előtti parkolásba kerülnek. Ezalatt az 105 nap alatt a domain aktuális használója visszaregisztráltathatja, átviheti másik regisztrátorhoz, vagy lemondhat más javára a domainról. A lejárattól számított 106-ik napon azonban a domain név felszabadul, és újra bárki által regisztrálhatóvá válik.

A .eu domainek lejáratkor 40 napos ún. karanténba kerülnek. Ez nagyjából a .hu domainek törlés előtti parkolás státuszának felel meg. Ebből a státuszból még visszaállítható a név az eredeti tulajdonos javára, azonban semmilyen egyéb módosítás – pl. regisztrátorváltás – nem végezhető el a névre, kizárólag, ha újra bejegyzett státuszú lesz.

A többi külföldi domainre általánosságban elmondható, hogy lejáratot követően 70 napra kerülnek felmondásba. Azonban mindössze a lejáratot követő 35 napban van lehetőség visszaállításra, utána már nem. A 70 nap lejárata után a végleges törlést még megelőzi egy kb. 5 napos időszak, ezt követően pedig újra szabaddá válik a név. Regisztrátorváltásra a legtöbb esetben kizárólag a lejárat előtt van lehetőség, felmondás alatt már nem.

DNS, A vagy MX rekord módosítás kérhető az online.integrity.hu felületen?

Nem. Az online regisztrációs felületünk új domainek, illetve már meglévő nevek adminisztratív jellegű módosításainak megrendelésére szolgál, amilyen pl. az adminisztratív kapcsolattartó módosítás, igénylő- és/vagy regisztrátorváltás.

Névszerver vagy DNS rekordok módosítását elegendő a költségviselő kapcsolattartó e-mail címéről kérni az office@integrity.hu címre küldve. Amennyiben mi szolgáltatjuk a domainhez a névszervereket, hozzáférést tudunk biztosítani az ingyenes webes DNS kliensünkhöz, ahol ügyfeleink a mi közreműködésünk nélkül módosíthatnak A, MX, CNAME rekordokat. Ehhez is elegendő a kapcsolattartó e-mail címéről kérni a hozzáférési adatokat.

Hogyan kérhetek módosítást (A, MX, stb. rekord, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.), amennyiben a korábban megadott kapcsolattató e-mail címem már nem működik?

Amennyiben a domain tulajdonosa cég, vagy szervezet, egy cégszerűen aláírt kérvényben, az aláírási címpéldány csatolásával kérhet módosítást a szolgáltatásaival kapcsolatban. Ha a tulajdonos magánszemély, ő ugyanezt egy két tanú átal hitelesített kérésben, és a honlapunk (http://integrity.hu) letöltés menüpontjában található hitelesítő nyilatkozat csatolásával kérheti.

Hosszabbíthatom a domain nevem az online.integrity.hu felületen?

Nem. Az online regisztrációs felületünk új domainek, illetve már meglévő nevek adminisztratív jellegű módosításainek megrendelésére szolgál, amilyen pl. az adminisztratív kapcsolattartó módosítás, igénylő- és/vagy regisztrátorváltás.

A hosszabbítási szándékát, amennyiben kapott már e-mailes értesítést a lejáratról, a levélre válaszul a legegyszerűbb igényelni. Ezt közvetlenül a pénzügyi osztályunk kapja meg, akik a hosszabbításokat intézik, és csak abban az esetben tudnak a lejáró szolgáltatások hosszabbításáról számlát küldeni, amennyiben ezt írásos formában kéri az ügyfél.

2011.06.01-től változott a Domainregisztrációs szabályzat, miben érinti ez a már meglévő domainjeimet?

A már meglévő domaineket semmiben nem érinti az új szabályzat. Az csak a 2011.június 1-jétől beküldött nevekre vonatkozik, minden előbb benyújtott igényre a korábbi rendelkezések érvényesek, azaz pl. egy 2011.május 31-én beküldött domain név még a 14 napos előzetes várólistára került, majd ezt követően került a Nyilvántartó elé elbírálásra.

Milyen változásokat eredményezett a regisztrációs folyamatban a 2011.06.01-től hatályba lépő Domainregisztrációs szabályzat?

Az új szabályzat alapján ha a technikai ellenőrzés rendben van és a szabályzatnak is megfelel a választott név, a domaint feltételes használatba veheti az igénylő és a név nyilvános meghirdetésre kerül, mint delegálásra váró domain a Nyilvántartó honlapján 8 napig. Ha ezalatt nem emelnek ellene kifogást, akkor kerül bejegyzésre az igénylő részére. A használatba vétel a Nyilvántartó általi jóváhagyást követően legkésőbb a következő munkanapon lehetséges. A prioritás, amely eddig cégnevekkel és védjegyekkel egyező nevekre volt kérhető, megszűnik. Amelyik igény előbb kerül a Nyilvántartó elé, az kerül először elbírálásra, és amennyiben megfelel a regisztrációs szabályzatnak, bejegyzésre. A regisztrációs szabályzat alapján azonban továbbra is elvárható az igénylőtől, hogy névválasztáskor ellenőrizze a cégjegyzéket és a védjegyadatbázist, továbbra is védi a szabályzat a szellemi tulajdont és a névkizárólagossághoz fűződő jogot. Ezért ahogy eddig is, a névhasználatot igazoló dokumentumokat továbbra is kérni fogjuk Ügyfeleinktől az aláírt megrendelőlap mellé. Ebben tehát eddigi ügymenetünk nem változik. Az aláírt megrendelőlap továbbra is a delegálási szerződés. Ha valami miatt hiányos az igénylés és a Nyilvántartó hiánypótlást kér a regisztrációhoz, 14 nap áll rendelkezésre a hiánypótlásra. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a domainhez megadott névszerverekkel nem fut le a technikai ellenőrzés. A műszaki hiba javítására is 14 nap áll rendelkezésre. Ha a hiánypótlás, a technikai hiba javítása nem történik meg, az igényt törli a Nyilvántartó. Mi, hogy a regisztrációs folyamatot meggyorsítsuk, ahogy ezt eddig is tettük és megrendelőlapunkon is szerepel, a hibás technikai beállításokkal rendelkező domaineket a saját névszerverinkkel regisztráljuk, majd a feltételes használatba adást követően bármikor kérhető a névszerverek módosítása.

Mit tehetek, ha valaki domain névként olyan karaktersorozatot kíván regisztrálni, amelyhez nekem névkizárólagossági és/vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogom van?

A 8 napos meghirdetés alatt lehet Tanácsadó Testület eljárását kezdeményezni egy név bejegyzése ellen. TT eljárás kezdeményezése bármely Regisztrátornál lehetséges, de csak a kifogásolt név Regisztrátora köteles átvenni a benyújtott panaszt. Fontos, a kifogást alátámasztó dokumentumokat a meghirdetéstől számított 14 napon belül be is kell nyújtani a Testülethez. Az igénylőnek ezután 8 napja van, hogy válaszoljon a panaszra vagy visszalépjen az eljárástól. Több válaszlehetőség nincs, mint korábban, a két beadvány alapján a TT maximum 3 hét alatt dönt a kifogásolt domainről. Ha a Panaszos javára dönt a TT, a név visszavonása napjától számítva 30 napig csak ő nyújthat be igényt a domainre, ha eziránti szándékát az eljárás során jelzi.

Mit tehetek, ha valaki domain névként olyan karaktersorozatot regisztrált, amelyhez nekem névkizárólagossági és/vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogom van?

A már bejegyzett domainekkel kapcsolatos kifogásokat a Regisztrációs Döntnök eljárása bírálja el, amely a Nyilvántartótól és a Regisztrátoroktól is független Alternatív Vitarendező Fórum keretén belül működik. Eljárását külön szabályzat írja le, amelyről a domain.hu (http://www.domain.hu/domain/adr/), illetve az infomediator.hu oldalakon tájékozódhat.

Hasznos volt a bejegyzés?

Related Articles