Mailadmin adminisztrációs felület

Bejelentkezés

Ha Ön több domain név levelezését adminisztrálja, jelentkezzen be a https://mailadmin.integrity.hu oldalon. Amennyiben nem tudja a bejelentkezéshez szükséges adatokat, vagy nem sikerül bejelentkeznie, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkkal.

Login

Domain nevek

A bejelentkezést követően megjelenő képernyőn láthatóak az Ön által adminisztrált domain nevek és paramétereik.

A kvóttaadatokat tartalmazó táblázatban szereplő adatok az összes, Ön által karbantartott domain névre együttesen vonatkoznak, a domainek adatait tartalmazó táblázatban viszont minden sor csak egy domain névre vonatkozik. Ha ez utóbbiban esetleg nem szerepel minden domain név, amelyet Ön jogosult adminisztrálni, a táblázat alatt található Új domain hozzáadása linkre kattintva felveheti azt.

A kvóttaadatokat tartalmazó táblázat Összesen előfizetve oszlopában szerepel az Ön által karbantartott domain nevek pontos száma, az ezek között összesen kiosztható tárterület és az ezek alatt összesen létrehozható postafiók száma. Mellette a domainekhez eddig hozzárendelt tárterület és postafiókszám, valamint a jelenleg kiosztott tárterület és postafiókszám szerepel. Az alábbi képen látható példában a viszonteladó 2 darab domain név karbantartását fizette elő, ezek között összesen 20 GB tárterületet és 20 postafiókot oszthat szét. Egyelőre egy domain név levelezésének adminisztrálását kezdte meg, amelyhez a rendelkezésre álló teljes 20 GB tárterületet és 20 db postafiókot hozzá is rendelte, de még csak 2 postafiókot hozott létre és ezeknek 6 GB tárterületet különített el. (A postafiókok levelezése által aktuálisan ténylegesen elfoglalt tárterület nagysága ezen a felületen nem szerepel, de webmailen bejelentkezve minden levelező felhasználó láthatja a képernyő alján a Diszk használat jelzést, illetve automatikus e-mail értesítést is kapnak a rendszertől, mikor a postafiókhoz rendelt tárterület 75, 80, 85, 90, 95, 99%-a már foglalt.)

Domains2

A domainek adatait tartalmazó táblázat első oszlopában szerepel a domain név, mellette a hozzárendelt tárterület, azaz a domainhez tartozó összes postafiók együttesen mennyit vehet majd igénybe és a kiosztott tárterület mérete, azaz a domain névhez eddig létrehozott postafiókok között összesen mennyi tárterület lett kiosztva. Itt látható a domain névhez hozzárendelt, illetve az eddig létrehozott postafiókok száma és a domain névhez tartozó levelezés adminisztrálásának kezdődátuma is. A fenti képen látható példában az example.com domain névhez 20 GB tárterületet és 20 postafiókot rendeltek hozzá, de egyelőre még csak két postafiókot hoztak hozzá létre, amelyekhez összesen 6 GB tárterületet rendeltek hozzá.

A domain névhez rendelt tárterület és postafiókszám módosítására, illetve domain aliaszok, postafiókok, e-mail aliszok és átirányítások kezelésére a domain névre kattintva elérhető következő ablakon van lehetőség.

Domain név hozzáadása

Mielőtt újabb domain nevet vesz fel ezen a felületen, kérje az Ügyfélszolgálattól a domain névhez tartozó névszerver bejegyzések között az MX rekord ennek megfelelő beállítását. A levelezés csak ezt követően fog működni!

Domain_create

Adja meg a domain nevet, amelynek levelezését adminisztrálni kívánja. Ez természetesen lehet aldomain is, de a megfelelő névszerver beállítások ebben az esetben ugyanúgy szükségesek! A domain név csak ékezet nélküli kisbetűket, számokat, kötőjelet és pontot tartalmazhat. Legfeljebb 95 karakter hosszú lehet.

Határozza meg a domain névhez tartozó kvótát, azaz, hogy az összes, a domain név alatt későbbiekben létrehozandó postafiók mekkora tárterületet foglalhat el együttesen. A megadott érték csak pozitív egész szám lehet. A maximális érték az előfizetett, de domain névhez még nem hozzárendelt kvóta.

Adja meg a fióklimitet, azaz, hogy a domain név alatt a későbbiekben összesen hány postafiók hozható létre. A megadott érték csak 5 pozitív egész számú többszöröse lehet. A maximális érték az előfizetett, de domain névhez még nem hozzárendelt fiókok száma.

Végül írja be kétszer a postamesteri jelszót. A jelszó tartalmazzon ékezet nélküli kisbetűt, ékezet nélküli nagybetűt, számot és legalább 8 karakter hosszú legyen. Amennyiben e domain név levelezésének adminisztrálását más számára is lehetővé teszi, akkor a következő adatokat adja meg számára:

  • MailAdmin felület url címe
  • felhasználónév: postamester
  • domain név
  • postamesteri jelszó

Így a MailAdmin felületen postamesterként bejelentkezve az adott domain névhez tartozó levelezés adminisztrálását el tudja végezni. Természetesen Ön is látja és módosíthatja a postamester által rögzített adatokat.

Domain név szerkesztése

A kvótaadatoknál szerepel a domain névhez hozzárendelt tárterület mérete és a létrehozható fiókok száma. A statisztikai adatoknál látható az eddig létrehozott postafiókok száma és az ezeknek eddig kiosztott tárterület mérete. Erről az ablakról érhető el a domain aliaszok és a postafiókok karbantartása.

Accounts

A hozzárendelt kvóta – azaz, hogy az összes, a domain név alatt későbbiekben létrehozandó postafiók mekkora tárterületet foglalhat el együttesen – bármikor módosítható, amennyiben az összes domain névre vonatkozóan előfizetett maximális kvóta még nem került kiosztásra a domain nevek között. A megadott érték csak pozitív egész szám lehet.

A hozzárendelt fiókok száma – azaz, hogy a domain név alatt a későbbiekben összesen hány postafiók hozható létre – szintén módosítható, ha az összes postafiókra vonatkozóan előfizetett maximális fiókszám még nem került kiosztásra a domain nevek között. A fiókszámnak megadott érték csak 5 pozitív egész számú többszöröse lehet.

Amennyiben azt szeretné, hogy a domain névhez létrehozott e-mail címek egy másik domain névre végződően ugyanígy elérhetőek legyenek, de nem kíván több postafiókot kezelni, akkor a második domain név domain aliaszként kerül beállításra. A fenti képernyőn látható példában az example.com domain név aliaszai az integritypeldadomain1.hu, integritypeldadomain2.hu, integritypeldadomain3.hu és integritypeldadomain4.hu domain nevek. Ez azt jelenti, hogy a felhasznalonev1@example.com e-mail címhez tartozó postafiók fogadja a felhasznalonev1@integritypeldadomain1.hu, felhasznalonev1@integritypeldadomain2.hu, felhasznalonev1@integritypeldadomain3.hu és felhasznalonev1@integritypeldadomain4.hu e-mail címekre érkező leveleket is, de ez utóbbiakat nem kell itt az adminisztrációs felületen létrehozni, illetve a levelező felhasználónak sincs teendője, sem a levelezőprogramjában, sem a webmail felületen.

A domain aliaszok kezelése linkre kattintva megjelenő következő ablakban van lehetőség domain aliasz rögzítésére.

Mielőtt újabb domain aliaszt vesz fel ezen a felületen, kérje az Ügyfélszolgálattól az aliaszként beállítandó domain névhez tartozó névszerver bejegyzések között az MX rekord ennek megfelelő beállítását. Az aliasz névhez tartozó levelezés csak ezt követően fog működni!

A postafiókok adatait tartalmazó táblázat első oszlopában szerepel a postafiók e-mail címe, mellette a hozzárendelt tárterület mérete, a postafiók aktuális státusza, a postafiók létrehozásának dátuma és a postafiók felhasználójának utolsó bejelentkezése (akár IMAP vagy POP protokollal, akár webmail felületen történt). Amennyiben a postafiók engedélyezve van, akkor működik a levélküldés és -fogadás, ellenkező esetben nem!

Domain aliaszok kezelése

Mielőtt újabb domain aliaszt vesz fel ezen a felületen, kérje az Ügyfélszolgálattól az aliaszként beállítandó domain névhez tartozó névszerver bejegyzések között az MX rekord ennek megfelelő beállítását. Az aliasz névhez tartozó levelezés csak ezt követően fog működni!

Amennyiben azt szeretné, hogy a domain névhez létrehozott e-mail címek egy másik domain névre végződően ugyanígy elérhetőek legyenek, de nem kíván több postafiókot kezelni, akkor a második domain név domain aliaszként kerül beállításra. Itt nem szükséges az e-mail címeket definiálni, elegendő csak az aliaszként használni kívánt domain név megadása. A levelező felhasználónak nincs semmi teendője, sem a levelezőprogramjában, sem a webmail felületen.

Alias

Postafiók hozzáadása

Új postafiók vagy e-mail átirányítás létrehozásához adja meg a kívánt e-mail címet, egy tetszőleges jelszót és rendeljen hozzá kvótát. Az ablak tetején, a Domain kvóta szakaszban láthatja, hogy ehhez a domain névhez összesen mekkora tárterületet van hozzárendelve és ebből eddig mennyi került kiosztásra a többi postafiók között.

Account_create

Az e-mail cím csak ékezet nélküli kisbetűket, számokat, kötőjelet, pontot és aláhúzójelet tartalmazhat. Legalább 1 és legfeljebb 32 karakter hosszú lehet.

A jelszó tartalmazzon ékezet nélküli kisbetűt, ékezet nélküli nagybetűt, számot és legalább 8 karakter hosszú legyen.

A kvóta minimális mértéke 1 GB. Ügyeljen arra, hogy a kvótákat egész számként adja meg, vesszővel, vagy ponttal megadott nem egész számokat nem fogad el a program. A maximális érték a domain névhez hozzárendelt és postafióknak még nem kiosztott kvóta, de maximum 20 GB. A fenti képen látható példában az example.com domain névhez 20 GB tárterület van hozzárendelve és ebből eddig 6 GB lett kiosztva a korábban létrehozott postafiókok között, így 14 GB maradt a felhasználható kvóta mennyiség. Ennek az új postafióknak tehát maximum 14 GB lehet a kvótája. Amennyiben a létrehozandó e-mail címet nem postafiókként, hanem csak átirányításként fogja használni, akkor a kvóta mezőbe írjon nullát.

Engedélyezze a postafiókot. Letiltott postafiók nem fogad és nem küldhet levelet! Ezen a beállításon bármikor módosíthat a későbbiekben. Amennyiben a letiltás megjelölésének pillanatában a felhasználó webmail felületen vagy IMAP protokollal levelezőklienssel be van jelentkezve, a letiltás csak a felhasználó kilépését követően fog érvénybe lépni.

Postafiók szerkesztése

A postafiók szerkesztése funkcióval módosíthatja annak jelszavát, kvótáját, letilthatja vagy engedélyezheti újra, illetve itt vehet fel a postafiókhoz aliasz e-mail címeket és átirányításokat is.

Postafiók szerkesztése esetén a jelszó mező mindig üresen jelenik meg, de a jelszó természetesen tárolva van. Amennyiben nem kívánja módosítani a jelszót, hagyja a mezőt üresen, így ezt az adatot nem érinti változás. Ha viszont új jelszót kíván megadni a postafiókhoz, akkor a jelszó tartalmazzon ékezet nélküli kisbetűt, ékezet nélküli nagybetűt, számot és legalább 8 karakter hosszú legyen.

A kvóta minimális mértéke 1 GB. Ügyeljen arra, hogy a kvótákat egész számként adja meg, vesszővel, vagy ponttal megadott nem egész számokat nem fogad el a program. A maximális érték a domain névhez hozzárendelt és postafióknak még nem kiosztott kvóta, de maximum 20 GB. A fenti képen látható példában az example.com domain névhez a teljes 20 GB tárterület hozzá van rendelve és ebből eddig 6 GB lett kiosztva a korábban létrehozott postafiókok között, így 14 GB maradt a felhasználható kvóta mennyiség. Ennek az új postafióknak tehát maximum 14 GB lehet a kvótája. Amennyiben a létrehozandó e-mail címet nem postafiókként, hanem csak átirányításként fogják használni, akkor a kvóta mezőbe írjon nullát és a Továbbítási címek kezelése link segítségével rögzítse a kívánt átirányítást.

Letiltott postafiók nem fogad és nem küldhet levelet! Ezen a beállításon bármikor módosíthat a későbbiekben. Amennyiben a letiltás megjelölésének pillanatában a felhasználó webmail felületen vagy IMAP protokollal levelezőklienssel be van jelentkezve, a letiltás csak a felhasználó kilépését követően fog érvénybe lépni.

Ha a felhasználónak több e-mail címre van szüksége, de egy helyen kívánja őket kezelni, akkor jó megoldás lehet az aliasz e-mail címek létrehozása. Így több e-mail címmel rendelkezik, de csak egy postafiókot kell kezelnie, valamennyi címre érkező levél ebbe pottyan bele. A fenti képen látható példában a felhasznalonev1@example.com postafiók fogadja az aliaszfelhasznalonev1@example.com és a felhasznalonevaliasz1@example.com címre érkező leveleket is.

Új aliasz címet az Aliaszok kezelése linkre kattintva vehet fel, illetve itt törölheti a feleslegessé váltakat.

Amennyiben a postafiókba érkező leveleket más e-mail cím(ek)re is szeretnék megkapni, válassza a Továbbítási címek kezelése linket. Egy vagy több e-mail cím is rögzíthető, valamint meg kell jelölni, hogy a postafiókban maradjon másolat a levelekről, mielőtt továbbításra kerülnek, vagy nem szükséges. Ez utóbbi esetben nem is postafiókként használják ezt az e-mail címet, hanem csak átirányításként, tehát felesleges tárterületet fenntartani a részére, a kvóta 0 GB-ra módosítható. A fenti képen látható példában a felhasznalonev1@example.com, aliaszfelhasznalonev1@example.com, vagy a felhasznalonevaliasz1@example.com e-mail címekre érkező levelek továbbításra kerülnek a felhasznalonev2@example.com e-mail címre, úgy, hogy a felhasznalonev1@example.com postafiókban nem marad róluk másolat, tehát a továbbított levelek csak a felhasznalonev2@example.com postafiókban lesznek elérhetőek webmail, vagy levelezőkliens segítségével.

Postafiók aliaszok kezelése

Ha a felhasználónak több e-mail címre van szüksége, de egy helyen kívánja őket kezelni, akkor jó megoldás lehet az aliasz e-mail címek létrehozása. Így több e-mail címmel rendelkezik, de csak egy postafiókot kell kezelnie, valamennyi címre érkező levél ebbe pottyan bele. Az alábbi képen látható példában a felhasznalonev1@example.com postafiók fogadja az aliaszfelhasznalonev1@example.com és felhasznalonevaliasz1@example.com címre érkező leveleket is.

Account_alias

Az Aliasz adatok szakaszban láthatja, hogy éppen melyik postafiókhoz tartozó aliasz címek karbantartásával foglalkozik, maximum hány aliasz cím hozható itt létre, illetve eddig hány aliasz cím készült el.

Az Aliasz hozzáadás szakaszban az Aliasz mezőbe írja be a kívánt címet. Az aliasz cím csak ékezet nélküli kisbetűket, számokat, kötőjelet, pontot és aláhúzást tartalmazhat. Legalább 1 és legfeljebb 32 karakter hosszú lehet. Az Aliasz hozzáadása gombra kattintva máris megjelenik a az újonnan létrehozott cím a Jelenlegi aliaszok szakaszban látható táblázatban.

A Jelenlegi aliaszok listájában a piros X-re kattintva törölheti a feleslegessé váltakat.

Postafiók átirányítások kezelése

A postafiókba érkező levelek más e-mail cím(ek)re is tovább küldhetők. Egy vagy több e-mail cím is rögzíthető, valamint meg kell jelölni, hogy a postafiókban maradjon másolat a levelekről, mielőtt továbbításra kerülnek, vagy nem szükséges. Az alábbi képen látható példában a felhasznalonev1@example.com e-mail címre érkező levelek továbbításra kerülnek a felhasznalonev2@example.com e-mail címre, úgy, hogy a felhasznalonev1@example.com postafiókban nem marad róluk másolat, tehát a továbbított levelek csak a felhasznalonev2@example.com postafiókban lesznek elérhetőek webmail, vagy levelezőkliens segítségével.

Forward

Az Átirányítás adatok szakaszban láthatja, hogy éppen melyik postafiókhoz tartozó átirányítások karbantartásával foglalkozik, a levelekről marad-e másolat a postafiókban, maximum hány átirányítás hozható itt létre, illetve eddig hány átirányítás készült el.

Az Átirányítás beállítása szakaszban jelölheti meg, hogy a postafiókba érkező levelekről maradjon-e másolat a postafiókban, mielőtt továbbításra kerülnek. Másolat megtartásához kattintson a jelölőnégyzetre, majd a Mentés gombra. Ezt követően az Átirányítás adatok szakaszban máris láthatóvá válik az új beállítás. Amennyiben nem jelöli meg a másolat megtartását, nem postafiókként, hanem csak átirányításként fog működni ez az e-mail cím, tehát felesleges tárterületet fenntartani a részére, a kvóta 0 GB-ra módosítható.

Az Átirányítás hozzáadás szakaszban a Továbbítás mezőbe írja be a kívánt címet. A továbbítási cím legfeljebb 255 karakter hosszú lehet és nem egyezhet meg a postafiók e-mail címével. A Továbbító cím hozzáadása gombra kattintva máris megjelenik az újonnan létrehozott cím a Jelenlegi átirányítások szakaszban látható táblázatban.

A Jelenlegi átirányítások listájában a piros X-re kattintva törölheti a feleslegessé váltakat.

FIGYELEM! Mindig kattintson a Mentés gombra az átirányítás beállításának módosítása esetén! Ha a Másolat megtartását megjelöli, de nem kattint a Mentés gombra, csak a Továbbító cím hozzáadása gombra, akkor a továbbító cím rögzítésre kerül, de a Másolat megtartása nem! Mindig ellenőrizze az ablak tetején lévő Átirányítás adatok szakaszban a másolatok megtartásának beállítását!

Több cím rögzítése esetén elegendő csak az újabb továbbítási címeket felvenni. Az Átirányítás beállítása nem továbbítási címenként szükséges. Ez a postafiókra vonatkozik, egyszeri beállítást igényel.

Hasznos volt a bejegyzés?

Related Articles