URL átirányítás

URL átirányítás, avagy a 301-es átirányítás

A 301, az egy a http protokoll által használt státuszkód. Ha egy böngésző hármassal kezdődő státuszkódot kap vissza a webszervertől, akkor az – függően az utolsó számjegytől – ráveszi a böngészőt, hogy a redirect által mutatott helyre ugorjon (mivel ez egy teljesen szabályos művelet, így egyéb információcsere is zajlik a böngésző és webszerver között ilyenkor).

A 301-es átirányítás hivatalosan az “elköltözött” (moved permanently) kód, vagyis a régi helyen már nincs, ezért -> az új helyre.

.htaccess megvalósítás

http oldal https-re irányítása
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTPS} off
    RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]
</IfModule>
http oldal http-re irányítása
Redirect 301 /konyvtar/index.html http://www.uj-oldalam.hu/new.html

 

PHP megvalósítás

<?
header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
header( "Location: http://www.uj-oldalam.hu" );
?>

 

* aldomain átirányítása

Ha azt szeretné, hogy az összes nem www és www-nélküli kérés átirányítódjon a www-nélküli nevére, akkor a következő sorokat kell felvenni a .htaccess fájlba:

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^domain\.tld$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.domain\.tld$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://sajátdomain.hu$1 [R=301,L]

Hasznos volt a bejegyzés?

Related Articles