Anonimizált címek, e-mail címek, telefonszámok

Postacím, e-mail cím, telefonszám átirányítható, illetve (automatikusan vagy manuálisan) továbbküldhető.

Ha egy mások számára azonnal nem hozzánk köthető e-mail címünket (pl. valami ilyen alakút véletlenstring@szolgáltató) permanensen átirányítjuk személyes e-mail címünkre, akkor az átirányított e-mail cím álnevesítette személyes e-mail címünket, de nem feltétlenül anonimizálta.

Azért nem biztos az anonimizálás, mert az összerendelés az átirányított e-mail cím és védeni kívánt e-mail címünk feltárható lehet, pl. valaki ír nekünk az átirányított e-mail címre egy üzenetet, ezt megkapjuk, erre válaszolunk, akkor abból, hogy válaszoltunk, a küldő fél következtethet arra, hogy azért válaszoltunk, mert levelét megkaptuk.

Hiába néz ki az átirányított cím valahogy így

n3eslkxfrbx34tcbayp5@szolgaltato

ahol n3eslkxfrbx34tcbayp5 álvéletlen karaktersorozat /pseudo random string/),
ez az adat, ha velünk összekapcsolható, akkor nem anonim, és persze személyes adat.

Természetesen ilyen szintű álnevesítés legtöbb személy számára teljesen kielégítő minden esetben, de tudnunk kell, hogy az álnevesített személyes adat szintén személyes adat. (Álnevesítéssel, titkosítással, adatrejtéssel keletkező adatok személyes adatok, ha az eredeti adatok is azok.)

További védelmet jelent, ha minden ilyen célú cím csak egyetlen egyszer, egyetlen egy üzenet továbbítására használatos, azaz üzenetenként változik, és soha többé nem kerül felhasználásra (jogi értelemben vitatni lehet, de gyakorlatilag személyes adat jellegét elveszti a cím).

Ha szolgáltatónk egy webes üzenőt működtet, akkor viszont semmilyen személyes adat nem jelenik meg rólunk, legfeljebb az tárható fel, hogy a szolgáltató velünk kapcsolatban van.

Ha szolgáltatónk manuálisan továbbít üzenetet, akkor is rejtett maradhat címünk.

Postacímre, telefonszámra (de akár más típusú címekre) is hasonlóak érvényesek.

E-mail átirányításnál személyes adatok védelme tekintetében jogi szempontból jobb megoldás a webes üzenő.

E-mail átirányítás technikailag is problémás lehet (lásd pl. SPF), lényegében a klasszikus átirányítás helyett az újraküldés jobb megoldás, de a webes üzenő (web form) tipikusan egyszerűbb és jobb megoldás.

 

INTEGRITY, 2018. június 13.

Hasznos volt a bejegyzés?

Related Articles