Domain név, mint személyes adat

Domain név lehet személyes adat. Nehéz válaszolni, hogy mikor személyes adat és mikor nem az.

Ha természetes személy igényel vagy használ egy domain nevet, akkor a domain név természetes személy személyes adata.

Természetes személy – legyen akár egyéni vállalkozó -, ha igényel vagy használ egy domain nevet, akkor a domain név mindenképpen a természetes személy személyes adata.

Sőt személyes adata marad a természetes személynek a domain név, ha annak csak korábbi igénylője vagy használója volt, vagy akár valamikor vitába vagy hírbe került a domain név kapcsán.

Méghozzá már maga a domain név személyes adat, nem csak a domain igénylőjének, használójának, a domainhez tartozó kapcsolattartó személyek neve, címe, e-mail címe, telefonszáma stb. személyes adat.

A GDPR fogalom-meghatározása szerint

“„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ”, GDPR 4. cikk.

Természetes személy bármit megrendelt, vásárol, bármilyen szolgáltatást igényel, szolgáltatásra előfizet, akkor a megrendelt áru vagy szolgáltatás, a vásárolt áru, az előfizetett szolgáltatás a személy személyes adata.

Nem természetes személy domain igénylő vagy használó domain neve szintén lehet személyes adat, hiszen domain név ekkor is lehet természetes személyre vonatkozó adat, sőt több személynek is lehet személyes adata, például az igénylő szervezet munkatársaihoz, tulajdonosaihoz, kapcsolattartóihoz kapcsolódhat a domain név. Mi több, egy domain név más adattal vagy adatokkal együtt már behatárolhat adott személyt, sőt más adattal vagy adatokkal együtt pontosan azonosíthat.
A személyes adat fogalmát a GDPR, de az Infótörvény is annyira tágan határozza meg, hogy jószerivel az a feladat nehéz, hogy találjunk olyan adatot, mely nem személyes adat. Általában nehéz egy adatról biztosan eldönteni, hogy nem személyes adat, míg sok esetben egy adat személyes adat volta viszonylag könnyen és biztosan eldönthető. Üzleti életben különösen nehéz egy adatról eldönteni, hogy az nem személyes.

Ha jogszabályoknak akarunk eleget tenni, akkor lényegében majd minden adat személyes adatnak kellene tekintenünk, és ennek megfelelően kezelni, ha el akarjuk kerülni, hogy egy személyes adatot véletlenül ne személyes adatként kezeljünk.

A domain név jó példa, hogy a személyes adat milyen tág fogalom, mennyire nehéz egy konkrét adatról eldönteni, például egy domain névről, hogy az nem személyes adat.
Frissítve: 2018. május 27.

Hasznos volt a bejegyzés?

Related Articles