A kormány tervei és a GDPR alkalmazásáért illetékes felügyeleti hatóság kijelölése

Hatóság csak figyelmeztetné a kis- és közepes vállalkozásokat

“A kormány tervei szerint csak figyelmeztethetné a hatóság a kis- és közepes vállalkozásokat, ha megsértik az Európai Unió most hatályba lépő általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.”

 

Nincs GDPR tekintetében illetékes hatóság Magyarországon

A magyar állam nem jelölt ki a GDPR alkalmazásának ellenőrzéséért felelős felügyeleti hatóságot. Nincs olyan hatóság, mely a GDPR alkalmazásának ellenőrzéséért illetékes lenne Magyarországon.
Idézzük az idevonatkozó legrelevánsabb jogszabályi rendelkezéseket, ezek jogszabályi helyének pontos megjelölésével a következő jogszabályból: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), mely rendeletet, mint GDPR szokás röviden megnevezni.

” 21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;” GDPR 4. cikk

“(1) A természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak a személyes adataik kezelése tekintetében történő védelme, valamint a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében minden tagállam előírja, hogy e rendelet alkalmazásának ellenőrzéséért egy vagy több független közhatalmi szerv (felügyeleti hatóság) felel.”
GDPR 51. cikk

“(1) A felügyeleti hatóság a saját tagállamának területén illetékes az e rendelet alapján ráruházott feladatok végzésére és hatáskörök gyakorlására.”
GDPR 55. cikk
Frissítve: 2018. május 27.

Hasznos volt a bejegyzés?

Related Articles